Υπηρεσίες

Δείτε τις υπηρεσίες μας:

  • Ολοκληρωμένες λύσεις Μελέτης – Κατασκευής Βιομηχανικής/Εμπορικής Ψύξης και Κλιματισμού.
  • Ψυγεία και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις για Supermarket και minimarket.
  • Κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.
  • Commissioning
  • Συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και τηλεπαρακολούθησης ψυκτικών εγκαταστάσεων.
  • Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων και Η/Μ Εγκαταστάσεων.
  • Συντήρηση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
  • Πιστοποίηση Κτηρίων κατά τα διεθνή πρότυπα BREEAM και PASSIVE HOUSE.
  • Θερμογράφηση.